پیک افروز

موتور ملی EF7

موتور ملی EF7

مشاهده محصولات >

موتور TU5

موتور TU5

مشاهده محصولات >

موتور K4M

موتور K4M

مشاهده محصولات >

موتور XU7

موتور XU7

مشاهده محصولات >

موتور SP100

موتور SP100

مشاهده محصولات >

موتور J4

موتور J4

مشاهده محصولات >

موتور TU3

موتور TU3

مشاهده محصولات >

کیت

کیت

مشاهده محصولات >

فولی سرمیل لنگ

فولی سرمیل لنگ

قطعه فوق بر روی خودروی 206 تیپ 5 نصب می گردد.

مشاهده و سفارش

واترپمپ TU5

واترپمپ TU5

قطعه فوق بر روی خودروی 206  تیپ 5 نصب می گردد.

مشاهده و سفارش

تسمه سفت کن دینام 206 فرمان برقی موتور TU5

تسمه سفت کن دینام 206 فرمان برقی موتور TU5

قطعه فوق بر روی تمامی تیپ های خودروی 206  و رانا نصب می گردد.

مشاهده و سفارش

غلطک تسمه سفت کن دینام 206 TU5

غلطک تسمه سفت کن دینام 206 TU5

غلطک هرزگردی که به صورت یدکی می توان بر روی مجموعه تسمه سفت کن کولر 206 نصب کرد .

مشاهده و سفارش

تسمه سفت کن TU5 R2

تسمه سفت کن TU5 R2

قطعه فوق بر روی خودروی پژو پارس دنده اتوماتیک نصب می گردد. 

مشاهده و سفارش

تسمه سفتکن دینام 206 TU5

تسمه سفتکن دینام 206 TU5

قطعه فوق بر روی تمامی تیپ های خودروی 206  و 207 و رانا نصب می گردد.

مشاهده و سفارش

غلطک هرزگرد تایم TU5

غلطک هرزگرد تایم TU5

قطعه فوق بر روی خودروی 206 تیپ 5  نصب می گردد.

مشاهده و سفارش

تسمه سفت کن تایم TU5

تسمه سفت کن تایم TU5

قطعه فوق بر روی خودروی 206  تیپ 5 نصب می گردد.

مشاهده و سفارش