پیک افروز

نتیجه‌ای یافت نشد
اندازه گیری پیش بار (کشش اولیه)

اندازه گیری پیش بار (کشش اولیه)

نیروهای پیش بار را می‌توان با تست ارتعاشی و یا پازونی اندازه گیری کرد در این حالت تسمه مانند سیم عمل می‌کند و فرکانسی که در آن نوسان می‌کند فرکانس طبیعی تسمه است که مستقیماً با میزان کشش تسمه مرتبط است هرچه کشش تسمه بیشتر باشد یعنی بارگذاری آن بیشتر باشد فرکانس طبیعی آن نیز بیشتر می‌شود.

بیشتر ...

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
127
ایجاد کشش اولیه در تسمه

ایجاد کشش اولیه در تسمه

طبق معادلات 5 و 6 نیروی کشش محیطی تسمه که قابل انتقال است به کشش سمت شل تسمه Fs و کشش سمت سفت تسمه بستگی دارد اما این معادلات تا آستانه لغزش معتبر می‌باشند. اصولاً نه تنها تسمه نمی‌تواند تا آستانه لغزش نیرو انتقال دهد بلکه در محدوده بسیار پایین تر آن انتقال نیرو صورت می‌گیرد.

بیشتر ...

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
131
بهره

بهره

در انتقال نیروی کشش محیطی تسمه بهره k تعیین کننده درصد نیرو در ناحیه کشیده شده تسمه (Ft) است که میتواند حداکثر نیروی کشش محیطی تسمه را انتقال دهد.

بیشتر ...

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
144
پیش بار (کشش اولیه) با در نظر گرفتن نیروهای گریز از مرکز

پیش بار (کشش اولیه) با در نظر گرفتن نیروهای گریز از مرکز

از آنجاییکه نیروی گریز از مرکز در حین کار با پیش بار اضافی Fcf جبران می‌شود فقط Fp پیش بار به صورت فشار تماس باقی می‌ماند که به آن پیش بار دینامیکی می‌گویند لذا در حالت استاتیکی نیروی FCF بعنوان یک بار اضافی در حالت سکون عمل میکند.

بیشتر ...

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
128

آرشیو مقالات

اندازه گیری پیش بار (کشش اولیه)

اندازه گیری پیش بار (کشش اولیه)

نیروهای پیش بار را می‌توان با تست ارتعاشی و یا پازونی اندازه گیری کرد در این حالت تسمه مانند سیم عمل می‌کند و فرکانسی که در آن نوسان می‌کند فرکانس طبیعی تسمه است که مستقیماً با میزان کشش تسمه مرتبط است هرچه کشش تسمه بیشتر باشد یعنی بارگذاری آن بیشتر باشد فرکانس طبیعی آن نیز بیشتر می‌شود.

مشاهده بیشتر ...

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
127
ایجاد کشش اولیه در تسمه

ایجاد کشش اولیه در تسمه

طبق معادلات 5 و 6 نیروی کشش محیطی تسمه که قابل انتقال است به کشش سمت شل تسمه Fs و کشش سمت سفت تسمه بستگی دارد اما این معادلات تا آستانه لغزش معتبر می‌باشند. اصولاً نه تنها تسمه نمی‌تواند تا آستانه لغزش نیرو انتقال دهد بلکه در محدوده بسیار پایین تر آن انتقال نیرو صورت می‌گیرد.

مشاهده بیشتر ...

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
131
بهره

بهره

در انتقال نیروی کشش محیطی تسمه بهره k تعیین کننده درصد نیرو در ناحیه کشیده شده تسمه (Ft) است که میتواند حداکثر نیروی کشش محیطی تسمه را انتقال دهد.

مشاهده بیشتر ...

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
144
پیش بار (کشش اولیه) با در نظر گرفتن نیروهای گریز از مرکز

پیش بار (کشش اولیه) با در نظر گرفتن نیروهای گریز از مرکز

از آنجاییکه نیروی گریز از مرکز در حین کار با پیش بار اضافی Fcf جبران می‌شود فقط Fp پیش بار به صورت فشار تماس باقی می‌ماند که به آن پیش بار دینامیکی می‌گویند لذا در حالت استاتیکی نیروی FCF بعنوان یک بار اضافی در حالت سکون عمل میکند.

مشاهده بیشتر ...

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
128
تسمه سفتکن های خارج از مرکز

تسمه سفتکن های خارج از مرکز

یکی از راههای کشش در تسمه، نصب تسمه سفتکن های خارج از مرکز است که با چرخاندن غلطک آن در یک موقعیت خاص قرار گرفته و تسمه را سفت می‌کند.

مشاهده بیشتر ...

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
129
تسمه سفتکن های فنری دمپینگ دار

تسمه سفتکن های فنری دمپینگ دار

راه دیگر ایجاد کشش در تسمه در انتقال نیروی‌های سنگین تر استفاده از تسمه سفتکن های بازویی فنری است که موقعیت غلطک را در نقطه خاصی بوسیله فنر نگه میدارد.

مشاهده بیشتر ...

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
126
چگونه تسمه در انتقال قدرت کار میکند

چگونه تسمه در انتقال قدرت کار میکند

برای ایجاد نیروی اصطکاکی تسمه باید به اندازه کافی بین دو پولی کشیده شده باشد تا بتواند نیروی لازم را جهت به حرکت درآوردن پولی متحرک یا مصرف کنندها در سیستم درایو ایجاد نماید.

مشاهده بیشتر ...

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
147
روش های اتقال قدرت توسط تسمه

روش های اتقال قدرت توسط تسمه

روش های اتقال قدرت توسط تسمه

مشاهده بیشتر ...

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
148
کاربرد غلطک‌ها در افزایش نیروی کشش

کاربرد غلطک‌ها در افزایش نیروی کشش

استفاده از غلطکها در ناحیه پولی محرک باعث افزایش نیروی کشش توسط پولی محرک شده و میتوان نیروی بیشتری را انتقال داد. اما باید توجه داشت که استفاده از غلطکها باعث ایجاد تنش خمشی بیشتری در تسمه شده و نیروی قابل انتقال تسمه را کاهش میدهد.

مشاهده بیشتر ...

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
46
لغزش الاستیکی

لغزش الاستیکی

بدلیل خاصیت ارتجاعی تسمه هنگام چرخش تسمه بدور پولی ها فرآیند کشیدگی در تسمه رخ میدهد. این فرآیند کشیدگی به دلیل افزایش یا کاهش کشش تسمه در انتقال از سمت سفت شده به سمت شل تسمه یا برعکس اتفاق می‌افتد.

مشاهده بیشتر ...

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
79
نیروی کشش محیطی در تسمه

نیروی کشش محیطی در تسمه

در حالت ایده آل حداکثر نیروی منتقل شده باید برابر با نیروی اصطکاک بین تسمه و پولی در حالت استاتیک میباشد و اگر نیرویی که قرار است منتقل شود کمتر نیروی اصطکاکی باشد لغزش و سر خوردن اتفاق می‌افتد و در نتیجه

مشاهده بیشتر ...

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
64
راهنمای عیب یابی سیستم تایمینگ

راهنمای عیب یابی سیستم تایمینگ

یکی از اشکالات در سیستم تسمه تایمینگ صدای نامتعارف است . از آنجاییکه این ایراد میتواند به یک یا چند قطعه از اجزای این سیستم مرتبط باشد . تشخیص صحیح عامل ایراد کمی مشکل است . لذا لازمست که به نکات زیر توجه شود .

مشاهده بیشتر ...

۱۴۰۲ يکشنبه ۲۷ اسفند
66
راهنمای عیب یابی سیستم تسمه دینام

راهنمای عیب یابی سیستم تسمه دینام

یکی از اشکالات در سیستم تسمه دینام ( اکسسوری ) صدای نامتعارف یا خارج شدن تسمه از شیار های پولی هاست که به بیرون انداختن تسمه معروف است . از آنجاییکه این ایراد میتواند به یک یا چند قطعه از اجزای این سیستم مرتبط باشد . تشخیص صحیح عامل ایراد کمی مشکل است . لذا لازمست که به نکات زیر توجه شود . ا- برای اطمینان ازاینکه صدا ناشی از سیستم اکسسوری است برای یک دقیقه تسمه دینام را آزاد نمایید تا هیچکدام از مصرف کننده ها نچرخند . در صورتیکه صدا قطع نشد این ایراد به سیستم اکسسوری مرتبط نیست. در صورت قطع شدن صدا موارد زیر را بررسی کنید .

مشاهده بیشتر ...

۱۴۰۲ يکشنبه ۲۷ اسفند
67