پیک افروز

موتور ملی EF7

موتور ملی EF7

مشاهده محصولات >

موتور TU5

موتور TU5

مشاهده محصولات >

موتور K4M

موتور K4M

مشاهده محصولات >

موتور XU7

موتور XU7

مشاهده محصولات >

موتور SP100

موتور SP100

مشاهده محصولات >

موتور J4

موتور J4

مشاهده محصولات >

موتور TU3

موتور TU3

مشاهده محصولات >

کیت

کیت

مشاهده محصولات >

فولی سر میل لنگ TU3

فولی سر میل لنگ TU3

قطعه فوق بر روی خودروی 206 تیپ 2 نصب می گردد.

مشاهده و سفارش

واترپمپ TU3

واترپمپ TU3

قطعه فوق بر روی خودروی 206  تیپ 3 نصب می گردد.

مشاهده و سفارش

غلطک تسمه سفت کن دینام TU3

غلطک تسمه سفت کن دینام TU3

غلطک هرزگردی که به صورت یدکی می توان بر روی مجموعه تسمه سفت کن کولر 206 نصب کرد.

مشاهده و سفارش

غلطک هرزگرد دینام TU3

غلطک هرزگرد دینام TU3

قطعه فوق بر روی تمامی تیپ های خودروی 206  و رانا نصب می گردد 

مشاهده و سفارش

تسمه سفت کن دینام طرح جدید TU3

تسمه سفت کن دینام طرح جدید TU3

قطعه فوق بر روی تمامی تیپ های خودروی 206  و 207 و رانا نصب می گردد 

مشاهده و سفارش

تسمه سفت کن دینام TU3

تسمه سفت کن دینام TU3

قطعه فوق بر روی تمامی تیپ های خودروی 206  و207 و رانا نصب می گردد 

مشاهده و سفارش

تسمه سفت کن تایم TU3

تسمه سفت کن تایم TU3

قطعه فوق بر روی خودروی 206  تیپ 2 و 3 نصب می گردد و مسئولیت سفت کردن تسمه تایمینگ به صورت خود تنظیم و متناسب با کششهای متفاوت تسمه به علت تغییر دور موتور را به عهده دارد.تمامی تست های پژو بر روی قطعه فوق انجام شده و این قطعه شامل گارانتی یک ساله می باشد.

مشاهده و سفارش