پیک افروز

موتور ملی EF7

موتور ملی EF7

مشاهده محصولات >

موتور TU5

موتور TU5

مشاهده محصولات >

موتور K4M

موتور K4M

مشاهده محصولات >

موتور XU7

موتور XU7

مشاهده محصولات >

موتور SP100

موتور SP100

مشاهده محصولات >

موتور J4

موتور J4

مشاهده محصولات >

موتور TU3

موتور TU3

مشاهده محصولات >

کیت

کیت

مشاهده محصولات >

غلطک هرزگرد دینلم K4M L90

غلطک هرزگرد دینلم K4M L90

قطعه فوق بر روی خودروی L90(K4M) نصب می گردد

مشاهده و سفارش

غلطک تسمه سفت کن دینام K4M L90

غلطک تسمه سفت کن دینام K4M L90

غلطک هرزگردی که به صورت یدکی می توان بر روی مجموعه تسمه سفت کن کولر L90 نصب کرد .

مشاهده و سفارش

تسمه سفت کن دینام K4M L90

تسمه سفت کن دینام K4M L90

قطعه فوق بر روی خودروی L90  (K4M) نصب می گردد.

مشاهده و سفارش

غلطک هرزگرد تایم K4m

غلطک هرزگرد تایم K4m

قطعه فوق بر روی خودروی  L90 (K4M)نصب می گردد

مشاهده و سفارش

تسمه سفت کن تایم K4m

تسمه سفت کن تایم K4m

قطعه فوق بر روی خودروی L90 (K4M) نصب می گردد

مشاهده و سفارش