پیک افروز

اندازه گیری پیش بار (کشش اولیه)

خلاصه

نیروهای پیش بار را می‌توان با تست ارتعاشی و یا پازونی اندازه گیری کرد در این حالت تسمه مانند سیم عمل می‌کند و فرکانسی که در آن نوسان می‌کند فرکانس طبیعی تسمه است که مستقیماً با میزان کشش تسمه مرتبط است هرچه کشش تسمه بیشتر باشد یعنی بارگذاری آن بیشتر باشد فرکانس طبیعی آن نیز بیشتر می‌شود.

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
اندازه گیری پیش بار (کشش اولیه)

در قسمتهای قبل نشان دادیم که هرچه نیروی کشش محیطی تسمه بیشتر و سرعت تسمه هم بیشتر باشد، پیش بار هم باید بیشتر شود، توجه داشته باشید که باید از کشش خارج از حد نرمال اجتناب نمود زیرا این نیرو نه تنها به بلبرینگهای مصرف کننده آسیب می‌زند بلکه باعث سایش بیش از حد تسمه و پارگی تسمه هم میشود.

نیروهای پیش بار را می‌توان با تست ارتعاشی و یا پازونی اندازه گیری کرد در این حالت تسمه مانند سیم عمل می‌کند و فرکانسی که در آن نوسان می‌کند فرکانس طبیعی تسمه است که مستقیماً با میزان کشش تسمه مرتبط است هرچه کشش تسمه بیشتر باشد یعنی بارگذاری آن بیشتر باشد فرکانس طبیعی آن نیز بیشتر می‌شود. این فرکانس طبیعی را می‌توان بوسیله یک دستگاه اندازه گیری نوری اندازه گرفت. با توجه به اینکه Fp پیش بار، L طول دهانه تسمه ، m وزن مخصوص تسمه مشخص هستند می‌توان طبق فورمول زیر از طریق فرکانس طبیعی میزان پیش بار و کشش تسمه را اندازه گرفت.

اندازه گیری پیش بار (کشش اولیه)