پیک افروز

تسمه سفتکن های خارج از مرکز

خلاصه

یکی از راههای کشش در تسمه، نصب تسمه سفتکن های خارج از مرکز است که با چرخاندن غلطک آن در یک موقعیت خاص قرار گرفته و تسمه را سفت می‌کند.

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
تسمه سفتکن های خارج از مرکز

یکی از راههای کشش در تسمه، نصب تسمه سفتکن های خارج از مرکز است که با چرخاندن غلطک آن در یک موقعیت خاص قرار گرفته و تسمه را سفت می‌کند. (مانند تسمه سفتکن تایمینگ در موتور XU7)

علاوه بر این می‌توان به کمک فنرهای پیچشی و مکانیزم مکانیکی امکان تنظیم دینامیکی کشش تسمه را در زمان تغییرات بار ایجاد نمود(مانند تسمه سفتکن تایمینگ در موتورهای TU3 و TU5 و EF7 و K4M )

تسمه سفتکن های خارج از مرکز