پیک افروز

لغزش الاستیکی

خلاصه

بدلیل خاصیت ارتجاعی تسمه هنگام چرخش تسمه بدور پولی ها فرآیند کشیدگی در تسمه رخ میدهد. این فرآیند کشیدگی به دلیل افزایش یا کاهش کشش تسمه در انتقال از سمت سفت شده به سمت شل تسمه یا برعکس اتفاق می‌افتد.

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
لغزش الاستیکی

بدلیل خاصیت ارتجاعی تسمه هنگام چرخش تسمه بدور پولی ها فرآیند کشیدگی در تسمه رخ میدهد. این فرآیند کشیدگی به دلیل افزایش یا کاهش کشش تسمه در انتقال از سمت سفت شده به سمت شل تسمه یا برعکس اتفاق می‌افتد.

این فرآیند سبب حرکت نسبی بین تسمه و پولی‌ها می‌شود که (لغزش) نام دارد. بنابراین اصطکاک بین پولی ها و تسمه استاتیکی نیست بلکه حالت لغزنده دارد و بنابراین هنگام اعمال معادلات فوق باید از ضریب لغزش اصطکاک به جای ضریب استاتیک اصطکاک استفاده کرد.

باید توجه داشت که اصطکاک لغزشی به سرعت (ازدیاد طول تسمه) بستگی دارد بنابراین ضریب اصطکاک لغزشی تحت تاثیر سرعت تسمه است.

 

 

لغزش الاستیکی