پیک افروز

روش های اتقال قدرت توسط تسمه

خلاصه

روش های اتقال قدرت توسط تسمه

۱۴۰۳ يکشنبه ۱۹ فروردين
روش های اتقال قدرت توسط تسمه

در سیستمهای درایو تسمه‌ای انتقال قدرت بین حداقل دوپولی اتفاق می‌افتد که یکی از آنها محرک و دیگری متحرک میباشد. سرعت دورانی پولی متحرک عموماً کمتر از پولی محرک میباشد.در سیستمهای پیچیده تر مانند موتور خودرو انتقال قدرت بین محرک(پولی سر میل لنگ) و سایر مصرف کننده ها بعنوان متحرک انجام میشود.

انتقال قدرت عموماً از طریق نیروی اصطکاکی بین تسمه و پولی و ایجاد گشتاور پیچشی انتقال پیدا میکند لذا برای حداکثر کردن این نیروی از تسمه‌های وی (V) شکل یا تسمه‌های چند شیار V شکل استفاده می‌کنند که اصطلاحاً به تسمه‌های شیاری معروفند.

روش دیگر انتقال قدرت استفاده از تسمه‌های دندانه‌دار می‌باشد که به تسمه‌های تایمینگ معروفند. انتقال قدرت از طریق اعمال نیرو از دندانه‌های تسمه به دندانه‌های پولی و ایجاد گشتاور پیچشی اتفاق می‌افتد.        

 

روش های اتقال قدرت توسط تسمه