پیک افروز

راهنمای عیب یابی سیستم تایمینگ

خلاصه

یکی از اشکالات در سیستم تسمه تایمینگ صدای نامتعارف است . از آنجاییکه این ایراد میتواند به یک یا چند قطعه از اجزای این سیستم مرتبط باشد . تشخیص صحیح عامل ایراد کمی مشکل است . لذا لازمست که به نکات زیر توجه شود .

۱۴۰۲ يکشنبه ۲۷ اسفند
راهنمای عیب یابی سیستم تایمینگ

یکی از اشکالات در سیستم تسمه تایمینگ صدای نامتعارف است . از آنجاییکه این ایراد میتواند به یک یا چند قطعه از اجزای  این سیستم مرتبط باشد . تشخیص صحیح عامل ایراد  کمی مشکل است . لذا لازمست که به نکات زیر توجه شود .

1-  برای اطمینان ازاینکه  صدا ناشی از  سیستم تایمینگ است  برای یک دقیقه تسمه دینام را آزاد نمایید تا هیچکدام از مصرف کننده ها نچرخند.در صورتیکه صدا قطع نشد  این ایراد میتواند به سیستم تایمینگ خودرو مرتبط باشد  . در صورت قطع نشدن صدا موارد زیر را بررسی کنید.

2- موتور را خاموش نموده و قاب پلاستیکی محافظ سیستم تایمینگ را باز نمایید ، و ساییدگی تسمه به قاب را بررسی کنید.

3- موتور را روشن نمایید چنانچه صدا رفع شده باشد، ایراد سایش قاب پلاستیکی به تسمه را بررسی و مرتفع سازید

4- در صورتیکه صدا مرتفع نشده باشد، با دقت به تک تک قطعات توجه کنید تا صدای نامتعارف را تشخیص و با تعویض قطعه انرا مرتفع نمایید.

5- تسمه نباید از روی هیچیک از قطات شامل پولی میل لنگ ، میل بادامک،  واتر پمپ ، غلطک و تسمه سفتکن بیرون زدگی داشته باشد در صورت مشاهده آن قطعه و تسمه را بررسی کنید.

6- درصورتیکه قادر به تشخیص صدادر حالت روشن نشدید ، موتور را خاموش و تسمه را  باز نما یید .غلطکهای تسمه سفتکن ، هرزگرد ، واتر پمپ را با دست  بچرخانید چنانچه صدا یا سختی چرخشی احساس کردید آن قطعه را تعویض نمایید .برای اطمینان خاطر می توانید قطعات را باز و در خارج از موتور کنترل کنید.

7- شاخص تسمه سفتکن را چند بار با دست حرکت دهید در صورتیکه گیر کردگی احساس کردید آن قطعه را باز کرده و خارج از موتور مجدد کنترل کنید در صورت اطمینان از گیر حرکتی قطعه را تعویض نمایید. درغیر اینصورت آنرا مجددا نصب و تسمه را تایم نمایید.

 

راهنمای عیب یابی سیستم تایمینگ