پیک افروز

راهنمای عیب یابی سیستم تسمه دینام

خلاصه

یکی از اشکالات در سیستم تسمه دینام ( اکسسوری ) صدای نامتعارف یا خارج شدن تسمه از شیار های پولی هاست که به بیرون انداختن تسمه معروف است . از آنجاییکه این ایراد میتواند به یک یا چند قطعه از اجزای این سیستم مرتبط باشد . تشخیص صحیح عامل ایراد کمی مشکل است . لذا لازمست که به نکات زیر توجه شود . ا- برای اطمینان ازاینکه صدا ناشی از سیستم اکسسوری است بر

۱۴۰۲ يکشنبه ۲۷ اسفند
راهنمای عیب یابی سیستم تسمه دینام

یکی از اشکالات در سیستم تسمه دینام ( اکسسوری ) صدای نامتعارف یا خارج شدن تسمه از شیار های پولی هاست که به بیرون انداختن تسمه معروف است . از آنجاییکه این ایراد میتواند به یک یا چند  قطعه از اجزای  این سیستم مرتبط باشد . تشخیص صحیح عامل ایراد کمی مشکل است . لذا لازمست که به نکات زیر توجه شود .

ا- برای اطمینان ازاینکه صدا ناشی از سیستم اکسسوری است  برای یک دقیقه تسمه دینام را آزاد نمایید تا هیچکدام از مصرف کننده ها نچرخند . در صورتیکه صدا قطع نشد  این ایراد به سیستم اکسسوری مرتبط نیست. در صورت قطع شدن صدا موارد زیر را بررسی کنید .

2- صدا میتواند ناشی از عدم همراستایی پولی ها باشد برای تشخیص لازم است تا از دستگاه لیزر نوری استفاده شود. درحالت خاموش و باز شدن تسمه لیزر را روی پولی میل لنگ قرار دهید و انحراف راستای آن را با پولی،دینام و کمپرسور  بررسی کنید . در صورت انحراف لازمست آن بخش یا پولی میل لنگ را رگلاژ یا تعویض نمایید .

3- موتور را در حالت بدون تسمه روشن کنید و در صورتیکه لنگی پولی سرمیل لنگ مشهود است این قطعه را تعویض کنید .

5- درصورتیکه تسمه سفتکن دارای شاخص باشد این شاخص میبایست در محدوده تعیین شده قرار گیرد . در غیر اینصورت طول تسمه مناسب نیست . تسمه را تعویض نمایید.

6- جنس تسمه ، بهتر است از نوع    EPDM باشد  تمیزی تسمه و نداشتن ترک و پارگی را در تسمه کنترل نمایید.

7- در صورتیکه تسمه از لبه های غلتک تسمه سفتکن بیرون زده باشد با قرار دادن واشرهای  یکسان زیر پایه های نصب تسمه سفتکن آنرا رگلاژ نمایید تا تسمه در وسط غلتک قرار گیرد.

8-  در صورتیکه ایراد مرتفع نشد تسمه سفتکن را از روی موتور بازکرده و غلتک انرا با دست چرخانده و کنترل کنید که گیر نداشته باشد. در صورت احساس هر نوع گیر می توانید غلطک را بطور مجزا تعویض نمایید.

9- در صورتیکه پس از بررسی موارد فوق صدا  مرتفع نشد تسمه سفتکن را تعویض نمایید .

توجه داشته باشید عدم همراستایی پولی ها در سیستم اکسسوری باعث خرابی غلطک و تسمه سفتکن میگردد . لذا در صورتیکه عدم همراستایی وجود داشته باشد و شما نتوانید آنرا  مرتفع کنید این اشکال در موتور شما حل نشده باقی می‌ماند و ممکن است بعد مدتی مجددا این اشکال تکرار شود.

راهنمای عیب یابی سیستم تسمه دینام