براکت پیکان

(1)


With shipment Self pick-up for $0.00

دسته بندی:
سایر.

قطعه فوق بر روی خودروی پیکان نصب می گردد که در واقع محل قرارگیری فیلتر هوای موتور می باشد. تمامی تست های عملکردی طبق استاندارد پژو بر روی قطعه فوق انجام شده و این قطعه شامل گارانتی یک ساله می باشد.